Información
Equipo Nizkor
        Tienda | Donaciones online
Derechos | Equipo Nizkor       

04mar16


El Tribunal Constitucional suspèn ara la Llei catalana de professions de l'esport


El ple del Tribunal Constitucional ha admès el recurs d'inconstitucionalitat que el govern espanyol va presentar contra la Llei 7/2015 del Parlament de Catalunya que regula l'exercici de les professions de l'esport, i ha acordat la suspensió cautelar dels preceptes impugnats d'acord a la petició de l'Estat perquè s'apliqui l'article 161.2 de la Constitució. Aquesta suspensió té caràcter de temporal i el TC disposa ara de cinc mesos per decidir si la manté o l'aixeca. Els magistrats acorden traslladar la demanda al Congrés dels Diputats, el Senat, al Parlament i a la Generalitat de Catalunya que disposen ara de quinze dies per presentar les al·legacions que considerin convenients. L'admissió a tràmit no suposa cap pronunciament del TC, que resoldrà el recurs en el futur. El govern espanyol entén que la norma catalana vulnera la Llei d'unitat de mercat i supera les competències de la Generalitat respecte a la signatura d'acords internacionals.

L'executiu espanyol va acordar presentar el recurs divendres de la setmana passada després de rebre l'informe del Consell d'Estat que sosté que hi ha elements suficients per impugnar la norma. La Llei d'exercici de les professions de l'esport regula la inscripció als registres de les professions de l'esport i l'acreditació de les formacions. Segons el govern espanyol no exclou de l'obligació d'inscriure's a aquests registres als professionals que exerceixin la seva activitat legalment a una altra part de l'Estat però que la vulguin exercir a Catalunya.

Per l'Estat el fet de no excloure aquests esportistes d'altres territoris que vulguin exercir a Catalunya de l'obligació d'inscriure's al registre suposa "una vulneració de la Llei d'unitat de mercat" i és per tant "un element d'inconstitucionalitat" perquè incompleix "el principi d'eficàcia nacional establert".

L'executiu espanyol també denuncia que la Llei preveu que la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat pugui establir convenis i acords d'equiparació de professionals i competències mínimes amb altres registres d'altres estats membres de la UE, fet que "també podria afectar al compliment de les obligacions comunitàries" de l'Estat.

Segons el govern espanyol la Llei incorre en un "excés competencial" perquè "la Comunitat Autònoma de Catalunya no té competències per celebrar per ella mateixa convenis i acords internacionals, ja sigui amb estats membres de la UE o altres subjectes internacionals".

[Font: Nació digital, Barcelona, 04mar16]

Tienda Donaciones Radio Nizkor

DDHH en Espaņa
small logoThis document has been published on 07Mar16 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.