Información
Equipo Nizkor
        Tienda | Donaciones online
Derechos | Equipo Nizkor       

01oct17


La Generalitat se salta la Llei del Referèndum aprovada pel Parlament incomplint 20 dels seus 34 articles


Les instruccions difoses en el matí d'aquest diumenge sobre cens, taules i paperetes se sumen a l'absència de la dimitida Sindicatura Electoral i incompleixen bona part de l'articulat de la llei publicada el 6 de setembre i suspesa pel TC.

Així ho relata un reportatge publicat aquest diumenge pel diari digital 'El Confidencial' en què recorda que "aquesta norma va ser recorreguda pel Govern i suspesa pel Tribunal Constitucional, però l'Executiu de Catalunya entén que segueix en vigor i en ella es basa el referèndum d'autodeterminació".

"No obstant això, els últims dies i, especialment avui mateix, l'Executiu de Carles Puigdemont ha anat incomplint la majoria del seu articulat pel que fa a garanties, recompte i funcionament", diu el text. Per tot això, la Generalitat ha arribat fins a l'1-O incomplint la Constitució, l'Estatut i la seva pròpia llei suspesa.

També es refereix "a altres mancances prèvies, com l'absència de recursos judicials a decisions com el cens o les taules, que fan impossible l'homologació internacional".

La primera referència és per l'article 4 en el qual es concreta que "el Parlament de Catalunya, dins els dos dies següents a la proclamació dels resultats oficials per la Sindicatura Electoral, celebrarà una sessió ordinària per efectuar la declaració formal de la independència de Catalunya, concretar els seus efectes i iniciar el procés constituent ". La qüestió és que malgrat comptar amb dades, la Sindicatura dimitida ha estat substituïda per un grup de personalitats que els supervisen i que depenen directament del Govern. Una cosa que la llei no té previst.

Pel que fa a les paperetes, detalla el reportatge que "l'article 8 estableix que només poden ser del format oficial i amb sobre, mentre que aquest mateix diumenge la Generalitat ha permès paperetes impreses en domicilis i sense sobre. El sobre en els processos electorals garanteix la confidencialitat i que no hi hagi dos vots per elector". "Si un sobre conté més d'una papereta, es considera un sol vot sempre que les paperetes siguin en el mateix sentit", diu la llei incomplerta. L'article 9 reitera l'exigència de sobre i, per tant, no es compleix.

'El Confidencial' també desgrana els incompliments sobre la campanya. Així, l'article 10 assenyala que "les administracions públiques catalanes han de mantenir-se neutrals en la campanya electoral i abstenir-se d'utilitzar els seus recursos pressupostaris per afavorir qualsevol de les opcions en la campanya del referèndum". Tampoc s'ha complert l'11 que preveu espais per a tots els partits en mitjans públics.

El 12 estableix que "durant la campanya, els mitjans de titularitat pública o de finançament majoritàriament públic han de garantir els principis de pluralisme polític i social, de neutralitat informativa i d'igualtat d'oportunitats. Aquests mitjans de comunicació no poden expressar ni mostrar suport per cap de les opcions sotmeses a elecció". Una norma que hauria d'estar fiscalitzada per la desapareguda Sindicatura Electoral.

El 13 assenyala que "les sindicatures electorals i les meses electorals són òrgans independents i no segueixen instruccions, ordres ni resolucions de cap altra institució, excepte les dirigides per l'administració electoral i les sindicatures electorals a les meses electorals, i les de la Sindicatura Electoral de Catalunya dirigides a les sindicatures electorals de demarcació". Finalment, les normes s'han dictat des de la Generalitat.

Els articles d el 16 al 27 es refereixen a la creació de la ja inexistent Sindicatura Electoral i el seu paper en el processament i recompte de vots.

El 28 assenyala que "la circumscripció electoral en el referèndum és el territori de Catalunya que està dividit en cinc demarcacions", però aquesta divisió i les successives en seccions i taules va ser canviada poc abans d'iniciar-se la votació el mateix diumenge.

E l 31 estableix la designació de presidents i vocals de taula, amb possibilitat de recursos en dies previs, cosa que tampoc ha estat possible.

Finalment, el reportatge es refereix als articles 33 i 34 sobre un cens que òbviament no és públic ni hi ha opcions de recurs per als que no estiguin inscrits. Així, tampoc es compleix transparència alguna en la seva elaboració ni el control per la inexistent Sindicatura Electoral.

[Font: Redacció Catalunyapress, Barcelona, 01oct17]

Tienda Donaciones Radio Nizkor

DDHH en Espaņa
small logoThis document has been published on 03Oct17 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.