Información
Equipo Nizkor
        Tienda | Donaciones online
Derechos | Equipo Nizkor       

03ago14


Com ha de ser la CIA catalana


El debat sobre si Catalunya ha de tenir un exèrcit no genera consens en les files del sobiranisme. Una premissa que el Consell Assessor per a Transició Nacional recull en un dels 8 informes presentats aquesta setmana , el titulat 'Seguretat interna i externa del nou estat'. De fet, posa sobre la taula tres opcions: exèrcit regular, sense forces armades i guàrdia nacional. En canvi sí que es mostra contundent en la creació d'un servei d'Intel·ligència. En aquest sentit, Carles Viver i Pi-Sunyer es va mostrar contundent: "És evident que és un element fonamental de qualsevol estat".

Així, el CATN va dibuixar com s'hauria de bastir aquests serveis d'informació i intel·ligència. De fet, el comissari en cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, admetia fa un any que aquest servei ja estava en marxa i s'estava articulant per treballar de manera integral. El Consell parteix de la premissa, en voga en el camp de la seguretat internacional després dels atemptats de l'11S", que "en cas d'existir diversos serveis o unitats intel·ligència en un país, el tractament conjunt de la informació i la valoració dels riscs". "La intel·ligència ha esdevingut el punt neuràlgic dels sistemes de seguretat, interna i internacional", sentencia l'informe número 17 del CATN .

La importància d'aquesta estructura es mostra en el requeriment que el Consell fa als que dirigeixin un virtual procés constituent: "crear els serveis d'intel·ligència, de forma embrionària, orientat a recollir i processar informació per facilitar la presa de decisions". Segons el CATN, a més de "l'escenari de col·laboració" que proposa, emfatitza "la naturalesa sensible del servei" i aconsella "començar des del principi cercant l'autonomia". "La seva funció bàsica serà recollir, analitzar, interpretar i processar de forma estratègica informació que afavoreixi la presa de decisions", detalla l'informe.

Característiques

També destaca les "dues característiques bàsiques" que hauria de tenir aquest servei. Per una banda, "combinar el treball discret i secret amb el control democràtic i "l'empara d'un marc legal clar i explícit". "Un servei d'intel·ligència, civil, multidisciplinari i amb un marc legal que garanteixi que les seves actuacions són congruents amb l'estat de dret i la garantia de protecció dels drets humans fonamentals", defineix l'informe i afegeix la necessària col·laboració internacional i la participació dels Mossos.

Un sol servei o diversos

Per altra banda, el CATN recomana que sigui, "de bell nou", un únic servei perquè és més fàcil "dividir que unificar a posteriori". De fet, insinua que el departament d'Intel·ligència podria tenir adscrit un dels seus serveis al departament de Presidència.

[Font: Par Quico Sallés, Palau de la Generalitat, Nació Digital, Barcelona, 03ago14]

Tienda de Libros Radio Nizkor On-Line Donations

DDHH en Espaņa
small logoThis document has been published on 04Aug14 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.