Información
Equipo Nizkor
        Tienda | Donaciones online
Derechos | Equipo Nizkor       

25jul14


Comunicat de Jordi Pujol i Soley sobre la tinenša de diners irregular a l'estranger


Davant de les informacions aparegudes des de fa quasi dos anys al voltant dels membres de la meva família més directa i de les insinuacions escrites sobre l'origen dels medis econòmics de la mateixa, em veig en l'obligació de posar de manifest els següents extrems :

  • El meu pare en Florenci Pujol i Brugat va disposar com a darrera voluntat específica que uns diners ubicats a l'estranger -diferents als compresos en el seu testament-, rendiment d'una activitat econòmica de la qual ja s'ha escrit i comentat, i que no es trobaven regularitzats en el moment de la seva mort a setembre de 1980, fossin destinats als meus set fills i a la meva esposa, doncs ell considerava errònia i d'incert futur la meva opció per la política en lloc de seguir en el món de l'activitat econòmica. I més encara, perquè havent viscut de prop l'època difícil dels anys 30 i 40 tenia por del que podia passar, i més del que podia passar a un polític molt compromès.

  • La sobtada mort del meu pare va tenir lloc a escassament cinc mesos de la meva pressa de possessió com a president.

  • En aquell moment la minoria d'edat de la pràctica totalitat dels meus fills em convertia en responsable legal de qualsevol decisió, i malgrat que la meva consciència i el meu càrrec m'empenyien a rebutjar aquesta herència, la darrera voluntat del meu pare juntament amb la seva opinió i dubtes sobre la meva opció vital per la política pesaven encara més, i finalment vaig decidir encarregar la seva gestió i regularització a una persona de màxima confiança del meu pare i també meva, gestió de la que no vaig voler saber mai el més mínim detall, fins que arribats a la majoria d'edat tots els meus fills es va decidir que aquesta persona cedís aquesta gestió a un dels meus fills. És en aquest moment que el meu error original va contaminar directament als meus set fills i a la meva esposa.

  • Lamentablement no es va trobar mai el moment adient per a regularitzar aquesta herència, com sí han pogut fer-ho la resta de persones que es trobaven en situació similar en tres ocasions excepcionals al llarg de més de trenta anys de vigència de l'actual sistema tributari.

  • Finalment ha hagut de ser en aquests darrers dies que els membres de la meva família han regularitzat aquesta herència, amb les conseqüències del nou marc legal aprovat per incentivar la darrera regularització excepcional de novembre de 2012 i per penalitzar extremadament les regularitzacions posteriors.

  • Dels fets descrits i de totes les seves conseqüències en sóc l'únic responsable, i vull manifestar-ho de forma pública, amb el meu compromís absolut de comparèixer davant les autoritats tributàries, o, si s'escau, davant d'instàncies judicials, per acreditar aquests fets i d'aquesta manera acabar amb les insinuacions i els comentaris.

  • Exposo tot això amb molt de dolor, pel que significa per a la meva família i per a mi mateix, però sobretot pel que pot significar per a tanta gent de bona voluntat que poden sentir-se defraudats en la seva confiança, a la qual demano perdó. I també els demano que sàpiguen destriar les falles d'una persona -per molt significativa que hagi estat-, i que aquesta declaració sigui reparadora en el que sigui possible del mal i d'expiació per a mi mateix.

A Barcelona el vint-i-cinc de juliol de dos mil catorze.

Jordi Pujol i Soley

Tienda de Libros Radio Nizkor On-Line Donations

DDHH en Espa˝a
small logoThis document has been published on 28Jul14 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.