Información
Equipo Nizkor
        Tienda | Donaciones online
Derechos | Equipo Nizkor       

13oct15


Comunicat del TSJCat en ocasió de la compareixença de membres del Govern de la Generalitat


La Comissió Permanent de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,en vista de la convocatòria de concentracions davant el Palau de Justícia, en ocasió de la compareixença de membres del Govern de la Generalitat de Catalunya vol fer les consideracions següents:

Les qüestions que tenen a veure amb el funcionament del Poder Judicial, institució essencial en qualsevol societat democràtica, revelen sempre un interès general i, per tant, les decisions jurisdiccionals preses estan sotmeses al control i a la crítica pública. Ara bé, això no pot fer oblidar la seva funció en la societat. Com a garant de la Justícia, valor fundacional de l'Estat Constitucional, la seva acció requereix la confiança de la societat, d'on rau la seva legitimitat.

La Sala de Govern no pot romandre impassible quan constata que es convoquen manifestacions i concentracions a la porta del Palau de Justícia amb l'objectiu de qüestionar la legitimitat dels jutges i a més, pretendre influir en la seva presa de decisions. Això representa un atac directe i sense pal·liatius a la independència judicial, tot posant en entredit un dels elements essencials de l'Estat Constitucional.

Cal recordar que la independència judicial no és un privilegi dels jutges, sinó una garantia per als ciutadans. El qüestionament resulta encara més inadmissible quan respon a una estratègia afavorida, dissenyada i encapçalada per representants públics, alguns amb funcions de govern. En aquest sentit, la Sala vol recordar el deure de no ingerència que vincula especialment a aquells que formen part dels altres poders, en els que s'organitza el nostre sistema polític.

Insistim. Qüestionar de manera interessada que l'actuació dels Tribunals de Justícia només es deu a interessos polítics, promoure la desconfiança social i pretendre estratègies de pressió constitueix una negació de les bases de la nostra convivència política. Només des del respecte als valors democràtics es pot garantir l'exercici i la protecció dels drets fonamentals reconeguts a la nostra Constitució. I, en aquesta mesura, reclamem responsabilitat a aquells que tenen el deure de garantir la convivència en pau i llibertat.

[Font: Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Barcelona, 13oct15]

Tienda Donaciones Radio Nizkor

DDHH en España
small logoThis document has been published on 14Oct15 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.