EQUIPO NIZKOR
Información

DERECHOS


14oct07


Posicionament de L'entesa de Catalunya Per a la Republica , davant els acords parlamentaris per a l'aprovació d'una "llei de la memòria històrica"


Comunicado, comunicat de l'Eentesa de Catalunya per a la Repúblicac

Català i español

L'Entesa de Catalunya per la República reconeix com positiu, qualsevol moviment encaminat a l'aprovació d'una Llei Justa Integral i Reparadora dels crims i actuacions de la dictadura feixista de Franco.

Ara bé, el text de l'acord inicial, no tancat encara, de distints grups parlamentaris: PSOE, IU-ICV, CIU, PNB, CHA, NA-BAI, EA, BNGA, NC, radicalment diferent, en molts aspectes, al presentat el 13 de desembre de 2006, pel Grup Parlamentari Socialista -fruit, sense cap dubte, de l'empenta i actuacions del moviment memorialista a nivell de l'estat espanyol-, pateix de greus defectes jurídics, omissions imperdonables i posicionaments injustificats amb la legalitat republicana.

Però el més greu i injust, és que no reconeix cap via judicial –malgrat l'entestament d'alguns- perquè familiars i víctimes de 40 anys de terror franquista, puguin fer valer el dret a la reclamació i recuperació de la dignitat moral, material, jurídica .

L'ECR, considera que El "Deure de la Memòria", basat en el coneixement de LA VERITAT, LA JUSTÍCIA I LA REPARACIÓ dels crims comesos per la dictadura franquista, és un valor democràtic col·lectiu que implica a l'Estat de Dret i a la ciutadania

No pot haver-hi una Llei de la Memòria Històrica Justa, Integral, Reparadora sense el reconeixement d'uns punts mínims innegociables:

  • La declaració de la il·legalitat del règim franquista, del seu entramat jurídic i repressiu, així com dels seus efectes materials.

  • La nul·litat de ple dret de totes les condemnes de mort, empresonament, treballs forçats o altres; espoliació de béns públics, privats i sancions de qualsevol tipus.

  • L'acceptació per part de l'Estat de totes les resolucions d'organismes internacionals, respecte a la dictadura, des de 1946 fins als nostres dies, i l'aplicació del dret internacional pels seus crims contra la humanitat i la vulneració sistemàtica dels drets humans.

  • El dret de totes, les víctimes i els seus familiars, al reconeixement i rehabilitació, moral, material i jurídica . Dret extensiu a aquelles que ho van ser en altres països aliats de la dictadura, exiliats o van combatre a Europa al feixisme i el nazisme.

Per una llei de la memòria històrica i democràtica justa, integral i reparadora!
Visca la república!!


Comunicado de l'Entesa de Catalunya Per a la República ante los acuerdos parlamentarios para aprobar la llamada "ley de la memoria histórica"

La Entesa de Catalunya per la República reconoce que es positivo, cualquier movimiento encaminado a la aprobación de una Ley Justa Integral y Reparadora de los crímenes y actuaciones de la dictadura fascista de Franco.

Ahora bien, el texto del acuerdo inicial, no cerrado todavía, de distintos grupos parlamentarios: PSOE, IU-ICV, CIU, PNV, CHA, NA-BAI, EA, BNGA, NC, radicalmente diferente, en muchos aspectos, al presentado el 13 de diciembre de 2006, por el Grupo Parlamentario Socialista -fruto, que duda cabe, del empuje y posicionamiento del movimiento memorialista a nivel del estado español-, adolece de graves defectos jurídicos, omisiones imperdonables y posicionamientos injustificados con la legalidad republicana

Pero lo más grave e injusto, es que no reconoce ninguna vía jurídica clara –pese al empecinamiento de algunos- para que familiares y víctimas de 40 años de terror franquista, puedan hacer valer el derecho a la reclamación y recuperación de la dignidad moral, material, jurídica .

La ECR, considera que El "Deber de la Memoria", basado en el conocimiento de LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN de los crímenes cometidos por la dictadura franquista, es un valor democrático colectivo que implica al Estado de Derecho y a la ciudadanía

No puede haber una Ley de la Memoria Histórica Justa, Integral, Reparadora sin el reconocimiento de unos puntos mínimos innegociables:

  • La declaración de la ilegalidad del régimen franquista, de su entramado jurídico y represivo, así como de sus efectos materiales.

  • La nulidad de pleno derecho de todas las condenas de muerte, encarcelamiento, trabajos forzados u otras; expoliación de bienes públicos, privados y sanciones de cualquier tipo.

  • La aceptación por parte del Estado de todas las resoluciones de organismos internacionales, respecto a la dictadura, desde 1946 hasta nuestros días, y la aplicación del derecho internacional por sus crímenes contra la humanidad y la vulneración sistemática de los derechos humanos.

  • El derecho de todas, las víctimas y sus familiares, al reconocimiento y rehabilitación, moral, material y jurídica. Derecho extensivo a aquellas que lo fueron en otros países aliados de la dictadura, exiliados o combatieron en Europa al fascismo y el nazismo.

¡Por una ley de la memoria histórica y democrática justa, integral y reparadora!
¡¡Viva la Republica!!

Entesa de Catalunya Per a la República


Tienda de Libros Radio Nizkor On-Line Donations

DDHH en España
small logoThis document has been published on 15Oct07 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.