Información
Equipo Nizkor
        Tienda | Donaciones Online
Derechos | Equipo Nizkor       

30abr13

Español


Carta de la Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura davant la presència de Baltasar Garzón al Festival de Cinema i Drets Humans


Coordinadora per la
Prevenció i Denúncia de la
Tortura

A l'atenció de Toni Navarro,
director del Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona

Barcelona, 30 d'abril de 2013

Benvolgut senyor,

Des de la Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura (CPDT) |1| som coneixedors de la programació del Festival de Cinema i Drets Humans que tin- drà lloc a Barcelona el proper dia 16 de maig. Val a dir que valorem molt positiva- ment iniciatives com aquesta en tant que són importants eines de conscienciació i de denúncia de la vulneració dels drets humans arreu del món.

Com a organitzacions de defensa dels drets humans sempre hem manifestat que la lluita per l'eradicació de la tortura no permet mitges tintes, i si bé valorem positi- vament qualsevol pas en aquest sentit, sempre ho hem fet des de una posició de tolerància zero. La tortura i els maltractaments són una de les assignatures pen- dents en matèria de drets humans a l'estat espanyol, tal com es recull en els dife- rents informes que anualment elabora i publica la mateixa CPDT |2|.

En aquest sentit, ens crida l'atenció que la inauguració de l'encontre que dirigiu compti amb la presència de l'ex-jutge Baltasar Garzón, persona molt qüestionada per la gran majoria d'entitats de defensa dels drets humans a l'Estat Espanyol per raons diferents:

  • L'ex-jutge Garzón va instruir diversos sumaris contra persones d'arreu de l'Estat que van ser objecte de tortura, i no només no va fet absolutament res per investigar-ho, sinó que va utilitzat les seves declaracions per a fer les acusacions contra aquestes persones. Aquests fets situen aquest ex- jutge en una posició d'encobriment de torturadors.
  • El tribunal Internacional de Drets Humans d'Estrasburg va sentenciar l'Estat Espanyol l'any 2004 per no haver investigat les tortures que van patir els in- dependentistes que van ser detinguts l'any 1992 durant l'operació que porta el nom d'aquest ex-jutge: l'operació Garzón.
  • El paper d'aquest ex-jutge en la detenció dels ciutadans d'origen magrebí que tan aviat els deixaven anar com els tornava a detenir, amb els conse- güents danys moral i pèrdua de treball per a aquestes persones no diu res a favor del respecte que per als drets humans té l'ex-jutge.
  • Malauradament la tortura ha estat i és una realitat aquí i l'Audiència Nacio- nal i els seus jutges han tingut i tenen una especial responsabilitat derivada de l'aplicació de la incomunicació als detinguts acusats de delictes de terro- risme. El Relator de l'ONU sobre la tortura, senyor Theo Van Boven, ja va apuntar en el seu informe sobre l'Estat espanyol l'any 2002 que la incomuni- cació era en sí mateix una forma de tortura i alhora l'espai més gran d'impunitat en la pràctica de la tortura.
  • D'altra banda, no veiem amb bons ulls legitimar persones amb perfils fona- mentalment mediàtics i que topen de ple amb els objectius de la mateixa essència de la Coordinadora per la Prevenció i Denúncia de la Tortura, que sempre ha denunciat el trist paper de la judicatura en el treball per l'eradi- cació de la tortura.
  • Val a dir que per part d'algunes organitzacions la presència d'aquest jutge en un acte relacionats amb els drets humans al nostre país ha estat qualificada de molt greu per la seva responsabilitat sobre la repressió de movi- ments polítics dissidents.

Per aquestes raons des de la Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura volem demanar-vos que reconsidereu la invitació d'aquest jutge a parti- cipar en la inauguració del Festival.

Cordialment,

Ramon Piqué

Lluïsa Domingo


Notas:

1. Plataforma integrada a Catalunya per 14 entitats que treballen a favor dels drets humans i en concret en la denúncia i la prevenció de la tortura i altres formes de tractes cruels, inhumans o degradants: Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura - Alerta Solidària - Centre EXIL - Associació Catalana per la Defensa del Drets Humans - Associació Memòria Contra la Tortura - Associació Stop Bales de Goma - CGT Catalunya - Comissió de Defensa del Col·legi d'Advocats de Barcelona - Comissió de Drets Humans del Col·legi d’Advocats de Girona - Coordinadora Contra la Marginació de Corne- llà - Justícia i Pau - Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona - Rescat - SOS Racisme Catalunya [Volver]

2. Els informes detallats els podeu trobar a www.prevenciontortrura.org [Volver]


Tienda de Libros Radio Nizkor On-Line Donations

Impunidad y crímenes franquistas
small logoThis document has been published on 23May13 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.