Información
Equipo Nizkor
        Tienda | Donaciones online
Derechos | Equipo Nizkor       

19feb15


Consultar webs perilloses i filtrar informació és terrorisme? A partir d'ara legalment ho podria ser


La Plataforma en Defensa de la Llibertat d'Informació, formada per mitjans de comunicació i entitats com la Unió Progressista de Fiscals, la Federació de Sindicats de Periodistes, el Col·legi d'Advocats de Madrid, grups d'investigació i periodistes, s'oposa a l'anomenada llei mordassa i a la reforma del Codi Penal que suposa el pacte antijihadista aprovat avui al Congrés i que encara ha de validar el Senat. Tot seguit podeu llegir les 10 principals amenaces a la llibertat d'informació i expressió, segons la Plataforma.

Coses que poden fer que t'acusin de terrorisme:

Filtrar informació confidencial

Informacions com les de la llista Falciani, els correus de Blesa o les filtracions d'Edward Snowden es podrien considerar "terrorisme" a partir de l'article 573 del nou Codi Penal, que continua considerant terrorisme els delictes informàtics.

Entre aquests delictes s'inclou les accions que cometi qui, "per qualsevol mitjà", "vulnerant les mesures de seguretat establertes per impedir-ho, accedeixi sense autorització a dades o programes informàtics", segons l'article 197 bis.

Escriure sobre seguretat informàtica

Considerar terrorisme els delictes informàtics, segons la Plataforma, pot afectar qui investiga i divulga vulnerabilitats informàtiques.

Consultar massa webs de terroristes

Accedir "de manera habitual" a webs de contingut terrorista pot implicar cometre un delicte de terrorisme, segons la Plataforma. L'entitat explica que l'article 575 és tan poc precís que no s'impedeix que qualsevol que llegeixi aquestes webs pugui ser acusat. L'article, expliquen, diu que es pot considerar que comet un delicte de terrorisme qui les llegeixi amb l'objectiu de "desestabilitzar greument el funcionament de les institucions polítiques o de les estructures econòmiques o socials de l'Estat, obligar els poders públics a fer un acte o abstenir-se'n, o alterar greument la pau pública".

Informar sobre protestes

Segons la Plataforma l'article 579 considera que pot ser acusat de terrorisme "qui difongui públicament" missatges que, "pel seu contingut, siguin idonis per incitar altres a la comissió d'algun dels delictes d'aquest capítol". L'entitat entén que informar protestes per aturar un desnonament o ocupar un banc, per exemple, pot dur a acusar de terrorisme qui n'informi. Si la difusió es fes per les xarxes socials, la pena encara seria més gran.

Fer ciberactivisme

Els articles 578 i 579 castiguen amb penes de terrorisme, segons explica la Plataforma, la difusió de missatges per internet que es considerin "enaltiment o justificació públiques" dels nous delictes o "difusió de consignes" que puguin animar a cometre'ls. També inclou l'alteració de webs com a protesta entre els delictes informàtics que passen a considerar-se com a terrorisme.

Prestar serveis tecnològics

L'article 577 inclou en les formes de col·laboració amb una organització terrorista la prestació de serveis tecnològics, cosa que segons la Plataforma "inclou un ampli i imprecís ventall d'activitats".

Altres perills de la reforma:

Espionatge

La "simple possibilitat" que periodistes o qualssevol puguin ser acusats de terrorisme "representa la suspensió de garanties democràtiques", segons la Plataforma, cosa que obre la porta a telèfons punxats sense autorització judicial o a la detenció incomunicada durant cinc dies. A més, la consulta de webs amb contingut terrorista, per exemple, obre la porta a justificar pràctiques d'espionatge preventiu, segons l'entitat.

Difondre protestes

L'article 559 també converteix en un delicte la difusió de missatges que puguin "pertorbar la pau social".

Pàgines d'enllaços

Les pàgines que acumulin enllaços a continguts que vulnerin la llei de propietat d'intel·lectual, encara que no els allotgin, poden ser acusades de delicte contra la propietat intel·lectal.

Pornografia infantil

Accedir a continguts de pornografia infantil, encara que se simuli amb dibuixos animats, es considera un delicte de pederàstia.

[Font: Ara, Barcelona, 19feb15]

Tienda de Libros Radio Nizkor On-Line Donations

DDHH en España
small logoThis document has been published on 20Feb15 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.